Mentorprogrammet


Høstsemesteret 2010 starter mentorprogrammet ved UiS opp for andre gang.

Faglig ansvarlig for programmet er professor Linda Stromei og førsteamanuensis Truls Engstrøm. Programmet administreres av organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid, tlf 51 83 30 92

Mentoring er en ansikt-til-ansikt relasjon mellom en erfaren (mentor) og en mindre erfaren (adept) person som settes i en profesjonell kontekst hvor læring skal finne sted. Relasjonen mellom mentor og adept utgjør hovedelementene i mentorprogrammet; men det skal også bidra til nettverksbygning, og kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom personer i organisasjonen.

Hovedmålsettingen med mentorprogrammet er å motivere forskere til å kvalifisere seg til professor eller dosent, bistå den enkelte adept i sin karriereutvikling, og å bygge nettverk for gjensidig erfarings- og kunnskapsutvikling. All informasjon som utveksles mellom mentor og adept er konfidensiell. For ordens skyld er det også utarbeidet en avtale om konfidensialitet knyttet til alt som fremkommer i programmet.  

Andre viktige målsettinger er at programmet på lengre sikt skal:
• bidra til økt vitenskapelig publisering
• bidra til en læringsprosess i organisasjonen
• synliggjøre og øke forståelsen for ulik kompetanse
• rette økt oppmerksomhet mot kjønn (kjønnsbalanse, og kjønn i forskning) og rekruttering

Les mer om mentorprogram og professor Linda Stromei i Univers nr 4, 2007 side 9-11


Sist oppdatert av (27.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Professor Linda Stromei. Foto: Håkon Vold
Professor Linda Stromei
Førsteamanuensis Truls Engstrøm. Foto: Håkon Vold
Førsteamanuensis Truls Engstrøm