Personvern


Det elektroniske spørreskjemaet er vitenskapelig validert, støttet av Arbeidsmiljøutvalget ved UiS og vedtatt av ledelsen. Representanter fra fagmiljøene ved UiS har også bidratt.  Anonymitet er garantert gjennom systemet til vår samarbeidspartner Hjelp 24 Sensus.

Det er en link som ligger i bunnen av undersøkelsen som binder respondentens e-postadresse og skjemaet sammen, og denne linken har Hjelp 24 Sensus' tekniker tilgang til så lenge skjemaet er ubesvart. De faglige eller administrativt ansvarlige i selskapet har ikke tilgang til denne koblingen (selvsagt gjelder det samme UiS interne konsulenter).

Det betyr at du kan motta påminnelser etc, frem til du har besvart undersøkelsen og trykket avslutt på siste side. Du får da opp en ”varselsboks” som sier at koblingen nå brytes. Når du trykker ok, brytes linken mellom deg og skjema, og ingen kobling finnes lengre i datasystemet. Nå har ingen – INGEN – mulighet til å finne linken mellom deg og skjema.

Kort oppsummert: Linken mellom deg og skjema brytes når du trykker avslutt på siste side. Slik kan vi garantere anonymiteten i undersøkelsen.

Bakgrunnsvariabler som kjønn alder og stilling kan kun rapporteres på institusjonsnivå, dvs for hele UiS. Det rapporterers ikke hvis det er færre enn fire har samme profil på UiS.Dette betyr at rapportene enhetene får ser man bare hva gruppen har svart, ingen informasjon om kjønn, alder og stilling. 

 

Vi gjør oppmerksom på at du kan få opp ditt eget skjema (du har jo fremdeles koden din i mailen), men alle spørsmål som er besvart vil fremstå med et ord: besvart. Dermed vises ikke hvordan skjemaet er besvart, hvilke verdier som er avkrysset, etter at du har ”levert” skjemaet.


Sist oppdatert av (30.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol