Medlemmer og observatører i LU


Medlemmer av læringsmiljøutvalget i studieåret 2017/18:

Styret fastsatte i sak US 66/16 hvordan medlemmer oppnevnes til universitetets læringsmiljøutvalg. I tråd med dette har læringsmiljøutvalget følgende sammensetning i studieåret 2017/2018:

Leder: 

 • Dag Husebø (prorektor), med vara Marit Boyesen (rektor)

Sekretær:

 • Veslemøy Hagen (utdanningsdirektør)

Medlemmer:

 • Lene Borgen (eksternt medlem)
 • Aleksander Egeli (student)
 • Roar I. Huseby (representant for drift/infrastruktur), med vara Sven Andersen
 • Lone Litlehamar (fakultetsdirektør), med vara Karoline Holmboe Høibo)
 • Anne-Marie Lund (student)
 • Brita Strand Rangnes (prodekan), med vara Lars Atle Kjøde
 • Jørgen Sjøberg (student)
 • Emma Øren (student)

Studentmedlemmene har rekkefølgerepresenterte vararepresentanter til læringsmiljøutvalget.

Faste observatører med talerett:

 • Frank Bremnes
 • Marina Davidian
 • Gitte Kolstrup

Følgende har status som informerte (enten i kraft av posisjon eller på forespørsel), og skal motta kopi av møteinnkalling og saksliste:

 • Universitetsdirektøren
 • Fakultetsdiretørene
 • Kvalitetskontoret
 • Fakultetenes kvalitetskoordinatorer
 • AMU-leder
 • Studentprest

Tidligere sammensetninger av utvalget finner du på siden Tidligere medlemmer og observatører i læringsmiljøutvalget.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (07.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol