Medlemmer og observatører i LU


Medlemmer av læringsmiljøutvalget i studieåret 2019/20:

Det er styret som oppnevner medlemmer til universitetets læringsmiljøutvalg. Nye oppnevninger med virkning fra 1.8.2019 ble gjort på rektors fullmakt (RF 2/19). 

Leder: 

 • Utvalget konstituerer seg og velger sin leder på utvalgets møte 15.10.2019. Denne siden blir oppdatert i tråd med utvalgets vedtak.

Sekretær:

 • Veslemøy Hagen

Medlemmer:

 • Lene Borgen
 • Joachim Børlie 
 • Sjur Martin Bjerke
 • Astrid Birgitte Eggen, med vara Klaus Mohn
 • Lawrence Dean Mulbah
 • Mahnoor Raja
 • Brita Strand Rangnes, med varaer Leslie Leith Symington og Magne Olav Sydnes 
 • Valeria Rojas
 • Gro Sokn, med vara Egil Kristensen

Faste observatører med talerett:

 • Elisabeth Faret, med vara Arve Kristiansen
 • Roar I. Huseby
 • Gitte Kolstrup
 • Maren Anne Kvaløy

Følgende har status som informerte (enten i kraft av posisjon eller på forespørsel), og skal motta kopi av møteinnkalling og saksliste:

 • Universitetsdirektøren
 • Fakultetsdiretørene
 • Kvalitetskontoret
 • Fakultetenes kvalitetskoordinatorer
 • AMU-leder
 • Studentprest

Tidligere sammensetninger av utvalget finner du på siden Tidligere medlemmer og observatører i læringsmiljøutvalget.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (03.09.2019)

Skriv ut artikkel print symbol