Retningslinjer for tildeling av Erasmus+ mobilitetsstipend til ansatte


Tildeling av Erasmus+ mobilitetsstipend til ansatte foregår innenfor rammen av Erasmus+ reglement nedfelt i programguiden og kontraktsregler. Nedenstående retningslinjer gir et kort sammendrag.

 1. Erasmus+ utvekslingsavtale ved lærermobilitet
  Det skal foreligge en Erasmus+ utvekslingsavtale mellom UiS og vertsinstitusjon i forbindelse med lærermobilitet. Avtalen skal tydelig vise at lærermobilitet inngår.
  Merk: Dette gjelder ikke ved ansattmobilitet eller ved inviterte gjestelærere fra arbeidslivet.
   
 2. Førstegangsmobilitet
  Søkere som ikke har vært mottakere av Erasmus+ stipend før til det aktuelle tiltaket, skal prioriteres.
   
 3. Varighet
  Stipend til ansattmobilitet kan gis til opphold av varighet på mellom 2 dager og 2 måneder. Oopphold mellom 2 dager til 2 uker prioriteres for at flest mulig skal få delta i programmet. Lengre opphold enn 2 uker må være særskilt begrunnet på søknadstidspunktet. Minimum oppholdslengde er to arbeidsdager per universitet.
   
 4. Fullstendige søknader
  Stipend innvilges kun til fullstendige søknader, som viser et konkret arbeidsprogram signert av søker, søkers leder og vertsuniversitet.

 


Sist oppdatert av Hege Rosså (26.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol