Miljøeffektive og -riktige innkjøp


Miljøeffektive innkjøp
Miljøeffektive innkjøp dreier seg om å maksimere verdiskapningen samtidig som miljøbelastningen fra varen eller tjenesten minimeres.

Grønt i praksis (GRIP) - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk - har utarbeidet et kurs i miljø og offentlige anskaffelser. Last den ned her (pdf - 2471 kb).

Miljøriktige innkjøp
En forutsetning for gode innkjøp er at behovet er godt verifisert. I prosedyre for behovsverifikasjon gis innkjøpere et verktøy for gjennomføring av denne prosessen. Verktøyet er utarbeidet av GRIP senter i samarbeid med innkjøpsgruppa i første fase av Grønn Stat-prosjektet.

Her finner du GRIPs prosedyre for behovsverifikasjon med fokus på miljø.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser