EØS terskelverdier for offentlige oppdragsgivere innen klassisk sektor


Anskaffelser som overstiger visse terskelverdier skal kunngjøres internasjonalt. Terskelverdiene gjelder enkeltkjøp, samlet årlig verdi eller samlet verdi i en avtaleperiode.

En anskaffelse kan ikke deles opp i flere mindre kjøp for å komme under terskelverdien.

Terskelverdien for kjøp av varer og tjenester til UiS er pt. kr. 1,7 millioner eks. mva.

Hvis det er tvil om beregning av terskelverdien kontakt sentral innkjøpsfunksjon for mer informasjon.

Her er en fullstendig oversikt over gjeldende EØS-terskelverdier for 2006:


Sentrale statlige etaters vare- og tjenestekjøp

Forskriftens § 2 – 2 (2)

1 100 000
Andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp1

Forskriftens § 2 – 2 (1)

1 700 000
Årlig veiledende kunngjøring om planlagte vare- og tjenestekjøp

Forskriftens § 6 – 1 (1)

6 150 000
Delarbeid (tjenester) som kan unntas EØS-kunngjøring

Forskriftens § 2 – 2 (3)

650 000
Alle oppdragsgiveres bygg- og anleggsprosjekter

Forskriftens § 2 – 2 (1)

41 250 000
Årlig veiledende kunngjøring for bygge- og anleggsarbeider

Forskriftens § 6 – 1 (2)

41 250 000
Delarbeid (bygg og anlegg) som kan unntas EØS-kunngjøring

Forskriften § 2 – 2 (3)

8 250 000

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol