Valg av institutt-/senterråd ved HF


Valgdagen er tirsdag 12. februar. Det er mulighet for forhåndsstemmegiving i perioden 4 - 11. februar. Det kan avgis stemme i tiden kl. 9 - 15.

Stemmesteder:
Ansatte ved IAS og IFU avgir stemme ved ekspedisjonen i Hagbard Lines hus.
Ansatte ved IKS, SAF og SLF avgir stemme ved ekspedisjonen på Lesesenteret, Hulda Garborgs hus.
Ansatte ved IMD avgir stemme ved ekspedisjonen på IMD, Bjergsted.

Stemmesedler
Det er laget egne stemmesedler for hver valgkrets, der navnene på de nominerte i valgkretsen står oppført. Ved stemmegiving settes kryss foran de(n) kandidaten(e) man stemmer på. Det kan stemmes på inntil det antall representanter som skal velges i valgkretsen. Hvor mange representanter som skal velges i de forskjellige valgkretsene står påført stemmesedlene.

Oversikt over nominerte kandidater. Link her.

Tidsplan. Link her.

Informasjonsskriv om valget på Det humanistiske fakultet. Link her.

Vedtak i styresak 51/07 "Rammer for delegering, desentralisering, råd og utvalg". Omhandler bl.a. mandat og sammensetning av instituttrådene. Link her. (word, 44 kb)

Valgreglementet. Link her. (word, 101 kb)

Manntallet finner du her.

Valgstyret ved Det humanistiske fakultet har følgende medlemmer: Gaute Auestad (leder), Gerd Abrahamsen og Stig Selmer-Anderssen. Olav Kylland er sekretær for valgstyret.


Sist oppdatert av Olav Kylland (31.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol