Medlemmer


Valgte medlemmer i Instituttrådet ved IMD for studieåret 2011/2012.

 Faste medlemmer: 

Jens T. Larsen
 
Instituttrådsleder
 
Jan Bjøranger Musikk klassisk
Tor Yttredal Musikk jazz
Leith Symington Dans
Lise Øzgen Teorifag

Hilde Skare
 

Tekn./Adm. ansatte
 

- Studentrepresentant
- Studentrepresentant

 
Varamedlemmer:

Erling R. Eriksen Musikk klassisk
Wayne Brasel Musikk jazz
Andreas C. Bjørneboe Dans
Jorunn Thortveit Teorifag

 
Studiekoordinatorer inviteres til alle møter:

Rønnaug Bakke Klassisk
Petter Frost Fadnes Jazz
Dag Jostein Nordaker Dans
Jorunn Thortveit     Pedagogiske fag/ praksis

 


Sist oppdatert av (09.12.2010)

Skriv ut artikkel print symbol