Medlemmer i Fakultetsrådet - Det humanistiske fakultet - for perioden 01.08.07 – 31.07.11.


Funksjonsperiode for valgte medlemmer: 01.08.07 – 31.07.11. Studentrepresentanter velges for ett år om gangen.

Medlemmer
Leder av fakultetsrådet:
Tor Hauken, dekan
Faglige representanter:
Dag Jostein Nordaker, IMD
David Wagner, IKS
Sissel Østrem, IAS
Monica Röthle, IFU
Gaute Auestad, SAF 
Atle Skaftun, SLF
Administrativ representant:
Jannie Idsal 
Ekstern representant:
Sølvi Ona Gjul (Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Rogaland)
Studentrepresentanter (3): 
Sarah Isabel Stensrud
Lasse Heggedal
Josefine Bjørnson

Varamedlemmer
Faglige representanter:
Jorunn Thortveit, IMD
Jon Skarpeid, IKS
Anne Nevøy, IAS
Kirsten Halle, IFU
Pål Roland, SAF
Oddny Judith Solheim, SLF
Administrativ representant:
Dagny Carolina Opsal (Dag Husebø, perm.) 
Studentrepresentanter (3): 
Ulf Nystuen 


Forkortelser:
IMD Institutt for musikk og dans
IKS Institutt for kultur- og språkvitenskap
IAS Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk
IFU Institutt for førskolelærerutdanning
SAF Senter for atferdsforskning
SLF Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Møteplan og referater
 


Sist oppdatert av (29.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol