Horizon 2020 (H2020)


Den 1. januar 2014 startet Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020.

Les mer på EU-Kommisjonens nettside Horizon 2020.

Finn informasjon om finansieringsmuligheter på Participant Portal på Horizon 2020' nettside.
Utlysningene med de ulike arbeidsprogrammene ligger nå på EU-kommisjonens nettside Participant Portal Calls og kan lastes ned derfra.

Klikk her for keyword-søk.

Tre pillarer
Horizon 2020 har tre pillarer; Excellent science, Industrial leadership og Societal challenges.

Excellent Science
Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge.

 • European Research Council (ERC)
 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Marie Sklodowska-Curie Actions on skills, training and career development
 • Research Infrastructures

Industrial Leadership
Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB):

 • Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT):
  - Information and Communication Technologies
  - Nanotechnologies, Advanced Materials, Production Technologies
  - Biotechnology
  - Space Technologies
 • Innovation in SMEs
 • Access to Risk Finance

Societal Challenges
Forskning for å løse de store samfunnsutfordringene:

 • Health, Demographic Change and Well-being
 • Food Security, Sustainable agriculture and Bio-based Economy
 • Secure, Clean and Efficient Energy
 • Smart, Green and Integrated Transport
 • Climate Action and Resource Efficiency and Raw Materials
 • Inclusive, Innovative and Reflective Societies
 • Secure Societies

Mer informasjon om Horizon 2020

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontakt

Kyrre Aas
Seniorrådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
kyrre.aas@uis.no
Tlf.: 51 83 30 36

Vilija Duleviciute
Rådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
vilija.duleviciute@uis.no
Tlf.: 51 83 25 85

Katrine Peck Sze Lim
Rådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
katrine.p.lim@uis.no
Tlf.: 51 83 19 25

Karelle Gilbert-Soni (permisjon)
Rådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
karelle.gilbertsoni@uis.no
Tlf.: 51 83 42 97


 

 

Formelle opplysninger og dokumenter for UiS:
Legal Entity: Universitetet i Stavanger (UiS)
PIC: 998023689
UiS LEAR (Legal Entity Appointed Representative): Troels Jacobsen

Register deg som evaluator/ekspert til Horizon 2020:
EU-kommisjonen trenger eksperter til å vurdere søknader.
Evaluatorer blir betalt opp til €450 per dag og erfaringen gir veldig god innsikt i hvordan søknader skal utformes. Registrer deg som ekspert med CV og kompetanseprofil