Aviser


Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til norske og utanlandske aviser. Dei trykte finn du i biblioteket, og du får tilgang til mange aviser online.

Atekst (Retriever)
I Atekst finn du artiklar i fulltekst frå meir enn 100 norske aviser, magasin og andre nyheitskjelder.

Det finnast ein Atekst-app for Android og Apple. Appen krev eige brukarnamn og passord. Send ein e-post til john.d.didriksen@uis.no om du ønsker å bruke han.


NB digital aviser
Via Nasjonalbiblioteket finn du norske aviser i fulltekst. Kontakt skranken i biblioteket for å bli logga inn i basen. Du må sitte i biblioteket for å ha tilgang.


forsidene.no
Her ser du kva som er på forsida av ei rekke norske aviser. Ved å halde musepeikaren over ei forside får du anten moglegheit til å kjøpe elektronisk utgåve av avisa, eller å gå til avisa si nettside.
 

onlineaviser.no
Oversikt over aviser, tidsskrift og andre magasin frå Noreg, Sverige, Danmark og andre delar av verda.
 

onlinenewspapers.com
Her finn du aviser frå heile verda.


Sist oppdatert av Marte Pupe Støyva (31.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Jente leser avis i biblioteket

Følg biblioteket på Twitter!

 

Klikk her for å følge bibliotekets oppdateringer på Twitter