NorArt


Artiklar fra norske og nordiske tidsskrift

Søk i Norart

Fagområde: Alle fag - helsefag, sosialfag og teologi er spesielt dekka.

Dokumenttyper: Artiklar

Innhald: Referanser til artikler frå ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker, ca. 60 innan helse- og sosialfag. Svært korte artiklar blir utelatne, med unntak av omtalar av skjønnlitteratur, film og teater. Enkelte område blir ikkje dekte, f.eks. utdrag frå bøker, lesarbrev og reint bransjestoff.

Utgivar: Nasjonalbiblioteket

Språk: Norsk. Enkelte utanlandske artiklar t.o.m. 1997.

Tid: Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake. Det eldste går tilbake til 1894. 

Trunkeringstekn: ? (erstattar vilkårleg mengd teikn). Eks. sosial? (inkluderer sosialøkonomi, sosialisme osv.).

Tilgang: Gratis
 


Sist oppdatert av John David Didriksen (10.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Browzine
Browzine gir oversikt over digitale tidsskrifter som biblioteket abonnerer på. Du kan søke på tittel eller emne, og legge tidsskrifter i bokhylle. Du vil få beskjed når det kommer nye artikler.

Browzine for PC/ Mac

Browzine for iPad/ iPhone

Browzine for Android

Søk i UiS Brage