EconLit with full text


Tidsskriftartiklar, bøker og "working papers" innan økonomi.

Søk i EconLit with full text

Fagområde: Økonomi med hovudvekt på sosialøkonomi.

Utgivar: American Economic Association.

Innhald: Referansar til artiklar, bøker,kapittel i bøker, rapportar, bokomtaler, doktoravhandlingar og konferansepapir. EconLit indekserer bl.a. Journal of Economic Literature og Abstracts of working papers in economics. Inneheld også 600 tidsskrift i fulltekst.

Tid: 1969-dd. 

Geografi/språk: Engelskspråkleg.

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her


Sist oppdatert av John David Didriksen (10.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Browzine
Browzine gir oversikt over digitale tidsskrifter som biblioteket abonnerer på. Du kan søke på tittel eller emne, og legge tidsskrifter i bokhylle. Du vil få beskjed når det kommer nye artikler.

Browzine for PC/ Mac

Browzine for iPad/ iPhone

Browzine for Android

Søk i UiS Brage