Enhet for anskaffelser og innkjøp


Enheten har ansvaret for at UiS retningslinjer for anskaffelser er iht Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, og at anskaffelser gjennomføres i henhold til disse.

For rutiner og retningslinjer for anskaffelser henvises til universitetets økonomihåndbok.

Av hovedoppgaver inngår bestilling av varer og tjenester gjennom innkjøpsportalen, store enkeltkjøp og anbud, samt inngåelse av institusjonelle rammeavtaler.

Enhet for anskafffelser og innkjøp finner du i Arne Rettedals hus, 3. etasje.

Medarbeidere:

Katrine Thorsen, seniorrådgiver - koordinator
Espen Haavardsholm, seniorrådgiver
David Martin Bø, rådgiver
Espen von Osten Skjoldal, seniorrådggiver
Yulia Ankipova, konsulent

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (15.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol