Referater 2007


Dersom ikke noe annet er oppgitt finner møtene i  FSG sted mellom kl. 0900 og 1200 i styrerommet AR-401

Det tas forbehold om endringer i møtedatoer og temaer underveis. Ledere og ansatte inviteres til å melde inn saker.

 

Dato 2007

 

Tema for FSG-møte

 

Dokumenter

15. august

(OBS – kl. 1100-1400 m/lunsj)

 Rektoratets ledelsesfilosofi og arbeidsform

Årshjulet

Ny strategi – planlegging av prosess

 Referat (29,5 kb)

3. september

Faglig ledelse ved UiS

Lederrollen i lokale forhandlinger

Strategiprosessen – UiS i bredde og spiss: forskningen på instituttene

Evaluering av semesterstart –arbeidsdelingen fag –adm

Arbeidsform i FSG

 Referat (63 kb)

1. oktober          

 

 Samsvar forskning – undervisning: Emnerevisjon – strategi og tiltak, fakultetenes planer

Medarbeidersamtaler og arbeidsplanlegging ved UiS

”Generelle” PhD plattformer og en PhD utd. for profesjonsutd.

Ressurser, forskning og undervisning

Statsbudsjettet og UiS

Satsinger utenfor rammen

 Referat (35 kb)

NB 30.oktober

 

 Faglig ledelse

Personalledelse - medarbeidersamtaler og arbeidsplanlegging

Inkludering og likestilling

Tiltak undervisnings-kvalitetet

 

19.november

 

Arbeidet med og bruk av  forskningsrapport

Organisering av arbeidet - rett og fullstendig registrering

 Referat (29 kb)

10. desember

 

EVU

Planer for våren

Strategi og fakultære handlingsplaner


Sist oppdatert av (11.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Faglig strategisk gruppe

Referater:
2011
2010
2009

2008

2007