Institutt for matematikk og naturvitskap


Institutt for matematikk og naturvitskap er eitt av fem institutt på Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet, og tilbyd eit studieløp frå bachelorgrad, via mastergrad, til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde, og dekkjer fagområda biologisk kjemi, molekylær cellebiologi, kjemi, matematikk/statistikk og fysikk.

Forskingsprosjekt på instituttet vert finansiert med midlar frå Forskingsrådet, The Biotechnology and Biological Sciences Research Council, The Leverhulme Trust, The European Molecular Biology Organisation og frå industrien.

Instituttet har særs gode forskingsfasilitetar spesielt innan biokjemi, molekylær cellebiologi og mikroskopi/bildemålingar.
Det overordna målet for instituttet er å trekkje til seg dei beste studentane og forskarane, og spele ei viktig rolle på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kontaktpersoner og mer informasjon på .


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (27.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol