Institutt for maskin, bygg og materialteknologi


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) har ansvar for utdanning av kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor både maskin og bygg.

Fagstaben består av vitenskapelig tilsatte og ingeniører innenfor fagområdene

Byggeteknikk

o         Byggkonstruksjon

Maskinteknikk

o         Maskindesign, produksjon og simulering

o         Materialteknologi

Offshoreteknologi

o         Industriell teknologi og driftsledelse

o         Marin og undervannsteknologi.

De fleste av de vitenskapelig tilsatte har professor- eller førsteamanuensiskompetanse. Instituttet driver både eksperimentelle og mer teoretisk baserte forskningsaktiviteter innenfor fagområdene nevnt over.

For mer informasjon om instituttets ansatte og forskningsområder, se instituttets engelske sider.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (09.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol