Forsking og utviklingsarbeid ved Det samfunnsvitskaplege fakultet


På tilsettsidene for forsking ved SV-fakultetet vil du finna oversikt over interne støtteordningar ved fakultetet, oversikt over kontaktpersonar m.m.

For nyhende innan samfunnsvitskaplege forskingsfelt, sjå her.

For informasjon om PhD-utdanninga, sjå sider om forskarutdanning.

For seminar, konferansar, bokopplesingar m.m., sjå UiS sin aktivitetskalender og oversikt over konferansar.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (07.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Personvern og forsking