Søknad om å etablere programområde for forskning - frister for søknad ved Det humanistiske fakultet


Søknad om ny periode eller nye programområder må være fakultetet i hende innen 1. september året før oppstart. Vi regner oppstart fra 1. januar.

Søknad om å etablere programområde skal behandles på institutt/senter før den sendes til fakultetet. I henhold til de reviderte retningslinene fra 8. juni 2015, skal etablering og nedlegging av programområder gjøres av Fakultetsstyret. Forskningsdirektøren skal involveres for å sikre at søknad er i tråd med retningslinjene før denne innstilles til fakultetsstyret.

Programområder som skal være i funksjon fra 1. januar, må sende søknad til fakultetet innen 1. september året før oppstart. Søknaden må da være ferdig behandlet på institutt/senter.
Ta kontakt med din instituttleder/senterleder for å avklare fristen for å levere søknaden dit.

Nedenfor finner du lenke til retningslinjer og søknadsskjema for programområde (revidert i Forskningsutvalget 8. juni 2015):

Retningslinjer for programområde for forskning ved UiS og søknadsskjema

 


Sist oppdatert av Marianne Trå (15.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Programområder ved Det humanistiske fakultet.
Programområder ved HF:
Programområder ved HF: