Årshjul for fakultetsadministrasjonen HF 2015/2016


Årshjulet viser felles frister for HF og er grunnlaget for å planlegge lokale arbeidsprosesser og frister/arbeidsstuer.

 

Årshjul for frister 2015/2016

 

Frister:
Oppgaver:
Ansvarlig:

  2016

   

 Januar

   
1. januar Frist for utredningstillatelse for oppstart høsten 2017 Utredning må meldes inn til Utdanningsavd. Innen 15. januar. Behandling på fakultet og institutt i forkant.
     

 Februar

   
1. februar Samordna opptak åpner søkerportalen SO
1. februar Ferdig registrert i FS Studiekoordinator fak/inst.
15. februar – 11. mars. Eksamensperiode - konte Fakultet/eksamenskontor

 Mars

   
15. februar – 11. mars. Eksamensperiode - konte Fakultet/eksamenskontor
15. mars Frist for lokale opptak og tidlig opptak Opptakskontoret

  April

   

15. april

 Frist for å søke opptak til Samordna opptak Studiesøker
     

 Mai

   
1. mai Frist for innspill til budsjett 2017 Økonomi
1. mai Etablering av nye program. Oversendelse til fakultetet. Institutt skriver søknad om etablering. Ferdigbehandler saken på institutt i programutvalg/instituttstyre og med studentrepresentasjon.
2. mai – 20. juni Ordinær eksamensperiode Fakultet/eksamenskontor

 Juni

   
2. mai – 20. juni Ordinær eksamensperiode Fakultet/eksamenskontor
1. juni Foreløpig eksamensplan for høstsemesteret skal foreligge Fakultet/eksamenskontor
1. juni Frist emneoversikt til SiS Bok Studiekoordinatorene
15. juni Etablering av nye program Kontorsjef skriver oversendelsesbrev.

  Juli

   
     
     

 August

   
22.august. – 16. september Eksamensperiode - konte Fakultet/eksamenskontor
     

September

   
22.august. – 16. september Eksamensperiode - konte Fakultet/eksamenskontor

Oktober

   
1. oktober EpN (Emner på nett i FS) åpen for registrering Faglærerne
     

November

   
10. november Emnerevisjon: behandles på instituttnivå før oversendelse kontorsjef fakultet

 

Studiekoordinator/instituttleder

 

15. november – 20. desember Ordinær eksamensperiode Fakultet/eksamenskontor

Desember

   
1. desember Foreløpig eksamensplan for vårsemesteret skal foreligge Fakultet/eksamenskontor
1. desember

Studiekatalog i trykk. Oversikt over studietilbud til SO. 

Institutt må påse at sin nettinformasjon er korrekt.

SKA v/Siri J. Pedersen

ESS v/Karin Ånestad

Institutt
15. november – 20. desember Ordinær eksamensperiode Fakultet/eksamenskontor
15. desember Dekanvedtak Emne- og programrevisjon (EPR) Kontorsjef

 

 


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (17.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol