Skjemasamling


 

Fakturaadresse (fom. 01.01.2011):

Universitetet i Stavanger
Postboks 384, Alnabru
0614 Oslo

Organisasjonsnummer: 971 564 679

Merk! Husk å oppgi bestillerkode og referanseperson ved bestiling av varer og tjenester fra våre leverandører.

MVA ved innførsel (import av varer):

Kunde-id (organisasjonsnr.): 971564679
Kontrollnummer (tollkredittnr.): 30828225


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (09.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol