Brukermedvirkning og nytte i helse- og velferdsforskning


Både Forskningsrådet og Helse Vest innfører nye vurderingskriterier i høstens utlysninger.

I Forskningsrådets nye store program, «Gode og effektive helse- omsorg- og velferdstjenester» (HELSEVEL), hvor det lyses det ut inntil 200 millioner med frist 14. oktober, vil det bli stilt krav til brukermedvirkning i hele forskningsprosessen. Både brukermedvirkning og prosjektets nytteverdi vil bli vurdert framover.

Utlysningsteksten blir tilgjengelig under Forskningsrådets planlagte utlysninger 1. juli.

Helse Vest sine forskningsmidler 2016 – frist 15. september.
Søknader til Helse Vest vil bli vurdert ut fra vitenskapelig kvalitet og nytte. De to kriteriene er likeverdige i den forstand at høy nytte eller høy kvalitet alene ikke er tilstrekkelig for tildeling av midler. Vurdering av nytte er nytt av året, og er forankret i overordnede føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nyttevurderinga vil ta utgangspunkt i tre moment:

  • Om prosjektet vil generere ny kunnskap som kan tas i bruk i klinisk virksomhet, enten på kort eller noe lengre sikt.
  • Betydning (impact) for helsetjenesten
  • Regionalt samarbeid

Ta kontakt med Lena Forgaard for spørsmål, enten per e-post (lena.forgaard@uis.no) eller telefon 51 83 42 58.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (17.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.