Invitasjon til Security møte med Norges forskningsråd (EU kontoret)


Den 12. juni arrangerer EU-fagenheten et møte med Bjørg Ofstad og Steinar Kvitsand fra EU-kontoret til forskningsrådet. Dette er i anledning at 2nd call innenfor Security programmet vil bli publisert i løpet av sommeren, og det er derfor viktig å komme tidlig i gang med eventuelle prosjektforslag.

Bjørg Ofstad har jobbet mange år i Europakommisjonen og er nasjonalt kontaktpunkt innenfor Security programmet (7RP). Steinar Kvitsand er nasjonalt kontakt punkt for ICT og Security. De har derfor en god oversikt over hva som må til for å lykkes med EU- søknader.

Dato: 12. juni 2008
Tid: 10.00-12.00
Sted: Universitetet i Stavanger, Ellen og Axel Lunds hus- (EAL-H-317 nhs)

Program:
· Hva er viktig å prioritere når det gjelder deltakelse i FP7 (15- 20 min)
· Presentasjon av prioriteringer i Security programmet, også hvordan samfunnssikkerhet og risiko er representert i andre programmer (45 min)
· Fagmiljøer ved UiS/IRIS presentere sine prosjekt ideer, og får kommentarer/innspill fra forskningsrådet ( 1 time)

Det planlegges også egne individuelle møter hvor de som er interessert kan diskutere nærmere sine prosjektforslag (utkast) med representantene fra forskningsrådet. Ta kontakt med EU-fagennheten om du/dere ønsker et slikt møte.

Håper flest mulig har anledning til å delta på informasjonsmøte. Vennligst gi en tilbakemelding til Kyrre Aas (kyrre.aas@uis.no) ved EU- fagenheten om du har mulighet til å delta.

 

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (22.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.