Forbedring av studentinformasjon


UiS har satt i gang et prosjekt for å øke kvaliteten på studentinfomasjon. Prosjektet har fått navnet "STIAN - Studentinformasjon". Det overordnede målet er en vesentlig forbedring av den nettbaserte informasjonen til og kommunikasjon med studentene.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
En av hovedkanalene for informasjon til studentene ved UiS er student.uis.no. Dette nettstedet holder ikke lengre den kvalitet det burde ha, verken når det gjelder funksjonalitet eller innhold.

De viktigste svakhetene / utfordringene er:

  • Uoversiktlig forside og uoversiktlig menystruktur
  • Tilpasser seg ikke mobil og nettbrett
  • Oppfyller ikke krav til universell utforming
  • Innholdet er ikke av god nok kvalitet pga. mangelfullt vedlikehold
  • Manglende innhold (F.eks. angående studentenes plikter og rettigheter)
  • Manglende informasjon på engelsk

Informasjon til, og kommunikasjon med studentene går via flere kanaler. De viktigste er disse: It's learning, StudentWeb, Office365 (epost og kalender), student.uis.no, UiS på Facebook og www.uis.no.

Det er derfor behov for en bedre forvaltningen av informasjon til studentene i de ulike kanalene. Utfordringen i dag er:

  • Manglende forvaltningsplan med klart definerte roller og ansvar
  • Manglende koordinering mellom de forskjellige informasjonskanalene/systemene
  • Det er behov for felles retningslinjer for hvilke kanaler som skal benyttes til hva
  • Uklarheter angående ansvar for vedlikehold og oppretting av feil

Mål
Det overordnede målet er å forbedre kvaliteten vesentlig på den nettbaserte informasjonen til og kommunikasjon med studentene.

UiS-studenter skal relevant, god og konsis informasjon når de trenger den, og det skal være enkelt for dem å finne informasjonen når de ellers vil ha den.

For å oppnå dette skal prosjektet "STIAN" levere bl.a. nye studentsider, ny felles inngangsside for studentinformasjon og -systemer, potensielle tilpasninger i It's learning og/eller andre studentsystemer og integrering av nytt timeplansystem på studentsidene.

Dette arbeidet er såpass omfattende at det må deles opp i to faser. I fase 1 skal STIAN levere nye studentsider (student.uis.no), og planlagt lansering er mai 2015.

Forvaltning
Det skal utarbeides en forvaltningsplan for studentsidene og retningslinjer for hvilken kanal som skal benyttes for hvilken type studentinformasjon og -tjeneste.

Bred deltakelse i prosjektet
For at prosjektet skal lykkes legges det vekt på en bred deltakelse i og forankring av prosjektet i organisasjonen.

Prosjektet er organisert på følgende måte:

Styringsgruppe
Prosjekteier Kristofer R. Henrichsen, utdanningsdirektør
Amund Thomassen, StOr leder
Marina Davidian, IT-direktør
Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør
Turid Borgen, førsteamanuensis IMKS, SV
Gro Sokn, fakultetsdirektør TN
Jorunn Melberg, prodekan for undervisning HF

Prosjektgruppe
Prosjektleder Per Langholm, IT-avdelingen
Ragnhild Scheen, ESS UA
Rune Nilssen, IT-avdelingen
Marianne Gjerlaugsen, SV
Håkon Ohren, studentrepresentant
Hildegard Nortvedt, SKA

Det er i tillegg to leveranseteam og en referansegruppe: Innhold og forvaltning (teamleder Ragnhild Scheen), Systemutvikling (teamleder Rune Nilssen), Referansegruppa (leder Hildegard Nortvedt).

Leveranseteamene og referansegruppa vil trekke inn deltakere og bidragsytere underveis, alt etter hvilke oppgaver som til enhver tid skal utføres.
De vil spesielt benytte seg av medlemmer av arbeidsgruppa som deltok i planleggingen av prosjektforslaget.

Disse er:
Karsten Tillerli (ESS)
Tone Knudsen (HF)
Marit Håvardsholm (TN)
Mona Henriksen (UB)
Mona Heimdal (IK UA)
Marit Cecilie Farsund (UA)
Sara Nustad Mauland (ESS)
Hege Rosså (IK UA)
Sverre Gaupås (StOr)

Andre enheter og kolleger vil også involveres når det er nødvendig.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Hildegard Nortvedt.

 

 

 


 

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (11.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol