SKOLEKLAR-resultater publisert på Forskningsrådets sider


UiS-prosjektet SKOLEKLAR, ledet av Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret, ble innvilget over 6 mill. kr. fra Forskningsrådet i perioden 2011-2014 for sitt forskningsprosjekt om hvilke egenskaper som er viktige for at barn skal lykkes i skolen. Nå publiserer Forskningsrådet resultatene på sine sider.

SKOLEKLAR hadde som mål å undersøke hva barns selvregulering, oppmerksomhet og ulike typer sosiale ferdigheter betyr for læringsutbyttet. Resultatene viser blant annet at ansatte i barnehagen snakker lite med femåringene, og viser generelt lave skårer på relasjonene mellom barn og voksne. Det gjelder spesielt den verbale kontakten. I tillegg viser forskningen at barna i liten grad tar kontakt, og har få vedvarende samtaler med de voksne.

Forskerne har tatt i bruk et nytt og systematisk observasjonsverktøy for å kartlegge barnas adferd i barnehagen, og 19 barnehager i en kommune på Vestlandet med tilsammen 244 førskolebarn i femårsalderen er blitt undersøkt.

Les hele artikkelen på Forskningrådets sider.

Les mer om SKOLEKLAR på Læringsmiljøsenterets nettsider.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (23.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.