Forskningsmidler for sjøtransport og kombinerte transporter


SMARTRANS og MAROFF inviterer forskningsmiljøer til å fremme forslag til Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter for offentlig sektor. Det overordnede målet for transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Gjennom Nasjonal transportplan (NTP) er det varslet at en størst mulig del av veksten i de lange godstransportene skal skje på bane eller sjø. Forskningsrådet vil støtte prosjekter som er innrettet mot å løse forskningsutfordringer som kan forbedre kunnskapsgrunnlaget for nasjonal transportplanlegging, og leder til løsninger som kan styrke sjøtransporten og bidra til det overordnede målet, og prosjekter som vil bygge opp og videreutvikle kompetanse på relevante fagområder.

Det inviteres til prosjektsøknader der en eller flere av følgende emner behandles:

Tematiske prioriteringer:

  1. Potensial for overføring av gods
  2. Samfunnsøkonomiske analyser
  3. Miljøeffekter
  4. Utnyttelse av AIS-data og andre datakilder
  5. Andre prosjekter som kan styrke sjøtransporten
     

Prosjekter som i tillegg til forskningspartnere, har med samarbeidspartnere i næringsliv og/eller offentlig forvalting vil bli prioritert.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (27.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.