66 mill. kroner til forskerprosjekter innen nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materiale


Utlysningen omfatter alle NANO2021s tema. Det er øremerket 26 millioner kroner til prosjekter innenfor ansvarlig teknologiutvikling. Fristen for å søke er 9. april kl. 13:00.

Denne utlysningen åpner for forskerprosjekter som omhandler én eller flere av de fem tematiske prioriteringene i NANO2021. Disse prioriteringene er:

  • Tema 1 - for anvendelser innen energi
  • Tema 2 - for redusert miljø- og klimapåvirkning
  • Tema 3 - for bedre helse og medisinsk teknologi
  • Tema 4 - for økt verdiskapning basert på naturressurser
  • Tema 5 - kunnskap om ulike effekter av nanomaterialer på helse og økosystemer

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (26.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.