Midler til ELSA-forskning ("etiske, rettslige og samfunnsmessig aspekter") lyst ut


I en fellesutlysning mellom programmene ELSA, NANO2021 og BIOTEK2021 etterspør Forskningsrådet forskning med fokus på de potensielt sett samfunnsomformende teknologiene nanoteknologi og bioteknologi. Fristen for å søke er 9. april kl. 13:00.

Forskningen skal ha fokus på de potensielt sett samfunnsomformende teknologiene nanoteknologi og bioteknologi. Prosjektene skal adressere hvordan ELSA-forskning kan bidra til en samfunnsansvarlig teknologiutvikling. Prosjektene skal bidra til å ivareta hensynet til bredde og kritisk forskning innenfor feltet, og relateres til den norske og internasjonale forskningsfronten innenfor ELSA. Forskningen skal også analysere mulige tiltak for å sikre oppbygging av relevant kompetanse, og det er mulig å ha PhD-kandidater og/eller postdoktorer integrert i prosjektet.

Det oppmuntres til internasjonalt samarbeid, og prosjektmidler kan brukes til økt mobilitet og samarbeid med internasjonale partnere.

Varighet: 1-3 år med oppstart høsten 2014

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (26.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.