Planlagt utlysning fra regionale forskningsfond vest (RFF-VEST)


De regionale forskingsfondene (RFF) vil lyse ut 18 mill. kroner til forskningsprosjekter med frist 9. april 2014. Den fullstendige utlysningen vil foreligge senest 26. februar 2014. Rammen antas å bli inntil 3 mill. kroner fordelt på inntil 3 år.

Viktige spørsmål vil være:

  • hvordan få det beste ut av de særegne natur- og kulturforutsetningene på Vestlandet
  • hvordan sikre en bærekraftig ressursforvaltning, slik at de særegne vestnorske ressursene blir til glede både for nåværende og kommende generasjoner
  • hvordan sikre at kommunal sektor når sine mål om å øke kvalitet og styrke effektivitet i sitt arbeid med å forvalte ansvaret for god tjenesteproduksjon til innbyggerne på hele Vestlandet.

Innen næringsfeltet vil det fortsatt satses på energi, mat og reiseliv som forskningsområder. 

Offentlige utviklingsoppgaver på Vestlandet er også videreført som forskningstema. Fokus er nå rettet mot
ansvarsområdet til kommunal sektor på Vestlandet. Slik vil man forsøke å møte noen av de store utfordringene
som både kommuner og fylkeskommuner står ovenfor i møte med økt krav til effektivisering og kvalitet. 

Hvem kan søke?

Tidligere har kun kommuner, fylkeskommuner, eller bedrifter kunnet søke på disse midlene (gjerne i samarbeid med forskningsinstitusjoner). Dette vil være hovedregelen også i denne utlysningen, men man vil åpne for at forskningsmiljøer kan stå som søker, spesielt innen temaet "Vestlandet 2025".

Handlingsplan RFF-VEST 2014-2015

Lenke til RFF-VEST hjemmeside og utlysninger

Ta kontakt med forskningsrådgivere på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard bistår ved helserelaterte prosjekter og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (19.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.