Senter for grunnforskning (CAS) ønsker nå forslag til prosjekter og gruppeledere for 2016/2017


Hvert år inviteres tre forskergrupper til å arbeide ett år ved Senter for grunnforskning. Gruppene er internasjonalt sammensatt og ledes av anerkjente norske forskere. Senteret mottar nå forslag til gruppeledere og forskningsprosjekter for det akademiske året 2016/2017.

Vitenskapelig ansatte ved de syv norske universiteter samt NHH, BI og MF inviteres til å komme med forslag til gruppeledere og forskningsprosjekter ved Senter for grunnforskning (CAS) for det akademiske året 2016/2017. Lederkandidatene som foreslås må være blant de faglig sterkeste på sitt felt i Norge og ha en internasjonal posisjon innenfor fagfeltet. Det er anledning til å foreslå seg selv som gruppeleder.

CAS' hovedmål er å styrke grunnforskningen gjennom å gi etablerte norske forskere anledning til faglig fordypning i en internasjonal forskergruppe. Prosjektlederne setter selv sammen sin gruppe av forskerkollegaer fra inn- og utland for ett års tett samarbeid ved Senteret i Oslo. Forskere knyttet til Senterets partnerinstitusjoner tildeles ekstraordinær forskningstermin den tiden de arbeider ved CAS. Gruppelederne for 3.3 mill. kroner til disposisjon til forskningsgruppen.

Se utfyllende opplysninger på Senterets i invitasjon fra CAS eller på nettsider.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (01.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.