Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet lyser ut midler til næringsrettet forsking


Det er frist i oktober for søknader innen flere forskjellige temaer, inkludert blå-grønn bioteknologi, bærekraftig matproduksjon – grønn og marin sektor, reiseliv og opplevelser og energi.

Blå-grønn bioteknologi
Midler lyses ut i samarbeid med regionene Innlandet, Midt-Norge og Nord-Norge
Bedrifter i alle de fire regionene kan søke om inntil kr. 3 millioner. Det er krav til egeninnsats og samarbeid på tvers av regioner.
Søknadsfrist: 2. oktober kl. 13.00

Bærekraftig matproduksjon – grønn og marin sektor
Bedrifter i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane kan søke om inntil kr. 3 millioner. Det er krav til egeninnsats.
Søknadsfrist 16. oktober kl. 13.00

Reiseliv og opplevelser
Midler lyses ut i samarbeid med regionene Agder, Innlandet og Nord-Norge.
Bedrifter i alle de fire regionene kan søke om inntil kr. 4,5 millioner. Forskningsinstitusjoner kan også stå som
søker/prosjektansvarlig, i samarbeid med bedrifter (i regionene). Det er krav til egeninnsats og samarbeid på tvers av regioner.
Søknadsfrist 2. oktober kl. 13.00

Reiseliv
Bedrifter i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane kan søke om inntil kr. 3 millioner. Forskingsinstitusjoner kan også stå som søker/prosjektansvarlig, i samarbeid med bedrifter (i regionen). Det er krav til eigeninnsats.
Søknadsfrist 16. oktober kl. 13.00

Energi
Bedrifter i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane kan søke om inntil kr. 3 millioner. Det er krav til egeninnsats.
Søknadsfrist 16. oktober kl. 13.00

RFF Vestlandet har også midler til forskningsprosjekt på tema Offentlige utviklingsoppgaver på Vestlandet.
Kommuner/fylkeskommuner må stå som søker, men vi oppfordrer til partnerskap med næringslivet.

nettsiden til RFF Vestlandet finner du alle utlysingene, kontaktpersoner mm.

Vi har løpende utlysing om kvalifiseringsstøtte (maks kr. 200.000) innen alle de tematiske områdene:
• Bærekraftig matproduksjon, Energi og Reiseliv
• Offentlige utviklingsoppgaver på Vestlandet (kommuner/fylkeskommuner)
• Vestlandet 2025 (forskere)

Det blir holdt informasjonsmøte i Stavanger om utlysingene og søknadskrav 19. september (Mer informasjon kommer).


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (28.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.