Utlysning av arbeids- og fagutvilingsstipend


Som et bidrag til utvikling og implementering av lokalbaserte forsknings-, forsøks-, og utviklingsprosjekter utlyser RKBU Vest arbeidsstipend og fagutviklingsstipend. Søknadsfrist 1. april!

Mer informasjon og søknadsskjema

Arbeidsstipend

Stipendet vil kunne dekke lønn og driftsmidler for permisjoner inntil to måneders varighet. Midlene kan anvendes til å forberede eller utarbeide mer omfattende prosjektsøknader, samt til bearbeidelse av tidligere innsamlet materiale, til utforming eller ferdigstillelse av publikasjoner o.l.

Søknadsfrist: 1. april

Fagutviklingsstipend

Gjennom fagutviklinsstipend stimulerer vi ansatte i praksisfeltet til å dokumentere praksiserfaringer og/eller å dokumentere innholdet i og erfaringer med et fagutviklingsprosjekt.

Søknadsfrist: 1. april
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (22.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.