Rådgiving og assistanse i forhold til kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter og kommersialisering


Rådgiveren Sigbjørn Nygård bistår enheter og ansatte med rådgivning og assistanse vedrørende kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter og kommersialisering. Han har kontortid ved UiS to dager i uka.

Sigbjørn Nygård er normalt tilgjengelig på UiS-kontoret på tirsdager og torsdager

Han kan ellers nås på tlf. 91150764 eller mail: sigbjorn.nygard@iris.no eller sigbjorn.nygard@getmail.no.

Hva omfatter en slik assistanse og rådgiving?

  • Diskusjon med  prosjektledere før prosjekter igangsettes og hvor kontrakt(er) er en del av prosjektet.
  • Støtte ved forhandling av kontrakter.
  • Valg av type kontrakt.
  • Utarbeidelse av kontrakter.
  • Sortere ut de viktigste elementene i kontrakten.
  • Tillegg og utvidelse av kontrakter.
  • Administrasjon og oppfølging av kontrakten(e) underveis i prosjektet.
  • Utarbeidelse av sjekklister og rutiner for saksbehandling.
  • Immaterielle rettigheter og kommersialisering av ideer/forskningsresultater.

NB! Det er for øvrig utarbeidet kurs/presentasjoner for å gi informasjon og opplæring tilpasset de fleste av de respektive elementene nevnt ovenfor! Enhetene oppfordres til å benytte seg av de forskjellige opplæringsbolkene/minikurs! Kursene kan gjennomføres på relativt kort varsel.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (05.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.