Forskerstillinger i EU-kommisjonen og JRC’s forskningsinstitutter


Joint Research Centre (JRC), som er EUs felles forskingsinstitutt, innleder i disse dager en utvelgelsesprosess med formål å opprette en database over aktuelle søkere til forskerstillinger (post- doc.) i EU-kommisjonen og JRC’s forskningsinstitutter

Joint Research Centre (JRC), som er EUs felles forskingsinstitutt, innleder i disse dager en utvelgelsesprosess med formål å opprette en database over aktuelle søkere til forskerstillinger (post- doc.) i EU-kommisjonen og JRC’s forskningsinstitutter som er lokalisert i fem av medlemslandene. I første omgang (2013-2014) er det aktuelt å ansette 600 forskere innenfor  naturvitenskap, kvantitative vitenskaper, human og sosialvitenskap, landbruks- og miljøfag, helse og sunnhet. Senere vil det være aktuelt å utvide antallet ved å hente relevante kandidater fra databasen som nå skal opprettes.

Utlysingen og stillingene er rettet mot søkere både fra medlemslandene og fra de såkalte assosierte landene til FP7 (her inkluderes Norge), jfr. vedlegg.

Norges forskningsråd og JRC har nylig (oktober 2012) inngått en avtale om samarbeid der nettopp arbeid for norske forskere i JRC er et viktig punkt.  Forskningsrådet anser JRC for en viktig samarbeidspartner for norske FoU-miljøer både mht. faglig utvikling og fordi at JRC har direkte relevans for politikkutformingen i EU.
 

Søknadsfrist 1.mars 2013.

Nærmere opplysninger om utlysingen og utvelgelsesprosedyren på følgende link

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (21.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.