Nytt europeisk program for velferdsforskning


Nå lanseres det nye felleseuropeiske forskningsprogrammet «Welfare State Futures» - om velferdsstatens fremtid. 16. april 2013 er frist for å levere inn prosjektskisser.

NORFACE lyser nå ut ca. 116 mill. kroner til samfunnsvitenskapelige forskningsprosjekter knyttet til velferdsstatenes fremtid. Norges forskningsråd forvalter det norske medlemskapet i NORFACE.

Hver søker skal være et prosjektteam med forskere fra universiteter eller forskningsinstitusjoner i minst tre forskjellige NORFACE-land. Prosjektenets samlede størrelse skal ikke overskride € 1 500 000. Det oppfordres om å inkludere yngre forskere i prosjektene.

Søknadsprosessen er to-trinns. Frist for skisser (outline proposals) er 16. april 2013.

Følgende land deltar i NORFACE programmet om velferdsstatenes fremtid: Østerrike, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Sverige og Storbritannia.

Kontaktperson for NORFACE og forskningsprogrammet «Welfare State Futures» i Forskningsrådet er seniorrådgiver Gunnlaug Daugstad.
 

Se NFR for mer info

Se www.norface.net for utlysningstekst, programplan og retningslinjer for søkere.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (21.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.