Endringer i FRIPRO fra 2013


Mer fornyelse og dristighet i prosjektene og bedre muligheter for unge forskertalenter. Dette er større endringer som vil prege neste utlysning i Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Neste utlysning, som vil bli kunngjort i april 2013 og ha søknadsfrist 29. mai, vil ha en annen innretning enn tidligere, melder Forskningsrådet.

Endringer i utlysningen:
Søkere kan merke seg at følgende større endringer vil tas inn i utlysningen i 2013:

  • FRIPRO skal vektlegge dristighet og fornyelse ved vurdering av søknadene. Dette skal gi prosjekter med større potensiale for nyvinninger.
     
  • De unge forskertalentene: FRIPRO skal bidra til å gi spesielt dyktige forskere attraktive rammebetingelser på et tidlig stadium i karrieren. Det vil bli opprettet en egen kategori for de unge talentene.

Fra fire til tre komiteer
Styringsstrukturen er viktig for å håndtere tverrfaglighet best mulig, og det er et ønske å ha brede fagkomiteer. Divisjonsstyret har gitt sin støtte til å slå sammen fagkomiteene for humaniora og samfunnsvitenskap. Det blir dermed tre fagkomiteer i 2013:

  • Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM)
  • Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
  • Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)

Endelig innretning for neste års utlysning vedtas i divisjonsstyrets møte i midten av mars 2013.
 

Les mer her


Sist oppdatert av Karoline Høibo (04.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.