20 millioner til nytt samfunnssikkerhetsprogram (SAMRISK)


Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at det startes opp et nytt femårig forskningsprogram for samfunnssikkerhet og beredskap i Forskningsrådet. 20 millioner kroner settes av til dette i 2013.

Forskningsrådet har allerede etablert et eget programplanutvalg som skal legge fram et grunnlag for et nytt forskningsprogram for samfunnssikkerhet. Det skal foreslå faglig og tematisk innretning for programmet.

Les mer her

Lenke til SAMRISK

Lenke til NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Ved spørsmål, kontoakt Forskningssekretariatet, ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (09.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.