25 mill. til forskning om voksnes læring


Kunnskapsdepartementet ønsker mer forskning om voksnes læring. Midlene lyses ut gjennom UTDANNING2020. Antatt søknadsfrist 13. februar 2013

Les mer her

utlysningen publiseres på UTDANNING2020s hjemmesider i desember

Ta kontakt med Forskningssekretariatet, ved Karoline Høibo ved spørsmål eller ønske om bistand med en søknad.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (01.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.