Senter for grunnforskning (CAS) ønsker forslag til prosjekter og gruppeledere for 2015/2016


Et opphold på CAS er en unik mulighet for enkeltforskere, så vel som for hele fagområdet ved instituttet. Fristen for å fremme forslag er 19. november 2012.

Et opphold innebærer ett års ekstraordinær forskningstermin for gruppelederne, som får mulighet til å sette sammen en forskergruppe av ledende internasjonale forskere på sitt fagområde, under rammene av et budsjett som for tiden ligger på 3,3 millioner kroner.

Fristen for å fremme forslag er 19. november 2012.

NYTT AV ÅRET: fra i år er det også anledning til å foreslå seg selv som gruppeleder. Lederkandidatens arbeidsgiver skal orienteres om prosjektforslaget.

Mer informasjon om ordningen og om senteret finnes på www.cas.uio.no

Les mer her (pdf 772,92)


Sist oppdatert av Karoline Høibo (28.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.