NFR-programmet SYKEFRAVAER lyser nå ut midler til både forprosjekter og forskerprosjekter om sykefravær, arbeid og helse


Inntil 60 mill. kroner til lyses ut til forskerprosjekter. Det oppfordres spesielt til prosjekter om kjønn, alder og sosioøkonomisk status - arbeidstilknytning og trygdeforløp, samt prosjekter om arbeidsmiljø og helse. Det er også anledning til å søke om prosjekter innenfor de andre temaene i programplanen. Søknadsfrist: 28.11.2012 13:00 CET

Les mer på Forskningsrådets sider

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en søknad, ta kontakt med rådgiver for NFR-prosjektstøtte, Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (01.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.