Innovasjon i offentlig sektor - invitasjon til innspill


Forskningsrådet vil satse sterkere på innovasjon i offentlig sektor. Forskningsmiljøene inviteres nå til å komme med innspill på et første utkast til en «Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor». Frist for å komme med innspill er 20. august.

Innspillutkast (pdf, 386,80kb)

Innspill/kommentarer sendes post@forskningsradet.no. Husk å skrive i tittelfeltet: Innovasjon i offentlig sektor - policy. ATTN. Erna Wenche Østrem. 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (30.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.