Med Leiv-Eriksson-programmet til Nord-Amerika


Mobilitetsprogrammet skal bidra til langsiktig og forsterket opptrapping av FoU-samarbeidet med USA og Canada ved at flere norske forskere og forskerrekrutter gjennomfører forskningsopphold i USA eller Canada og omvendt.

Det gis støtte til forskningsopphold for 3 - 12 måneder i USA, Canada eller Norge etter faste månedssatser.

Utlysningen finner du her

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en søknad, ta kontakt med rådgiver for NFR-prosjektfinansiering Karoline Høibo i Forskningssekretariatet.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (02.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.