Nytt stort forskningsprogram innen petroleum


NFR-programmet PETROMAKS går mot en avslutning. Den foreløpige programplanen for det nye PETROMAKS-programmet foreligger nå, og den første utlysningen er ventet å komme før sommeren.

Den foreløpige programplanen vektlegger den samfunnsmessige betydningen av petroleumssektoren, mulighetene og utfordringene som ligger i å realisere gjenværende ressurser på norsk sokkel og behovet for forskning, utdanning, kompetansebygging og økt innovasjonstakt for å utnytte ressursene på best mulig måte.

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering, reduksjon av utslipp og HMS.

Foreløpig programplan og annen informasjon om programmet finnes på NFRs nettsider

Ta gjerne kontakt med rådgiver for NFR-prosjektfinansiering Karoline Høibo ved spørsmål eller ønske om bistand.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (20.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.