Forskningsmidler - demens


Nasjonalforeningen for folkehelsen utlyser forskningsmidler for 2013. Søknadsfrist 1. september

Det kan søkes om:

  • Lønn for stipendiat innen basalforskning/epidemiologi
  • Driftsmidler til forskningsprosjekter innen basal eller klinisk forskning

Prosjektet må være tilknyttet en større forskningsenhet. Søknadsrammen for driftsmidler er minst 100.000 pr søknad. Det gis
ikke støtte til mastergradsprosjekter, utviklingsprosjekter eller konferansereiser.

Midlene tildeles etter innstilling fra Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Rådet for demens.

Retningslinjer for søknaden finnes på www.nasjonalforeningen.no

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med leder i forskningsutvalget; professor dr.med. Knut Engedal, tlf 22 11 87 39,
e-post: knut.engedal@aldringoghelse.no

eller fagkonsulent May-Hilde Garden,
tlf 23 12 00 42,
e-post: maga@nasjonalforeningen.no

Søknaden sendes innen 01.09.12 til:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Rådet for demens
Pb 7139 Majorstuen,
0307 Oslo
eller e-post:
maga@nasjonalforeningen.no


Sist oppdatert av Karoline Høibo (04.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.