Utlysning av midler til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter


Kreftforeningens lyser ut forskningsmidler til grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning og alternativ/komplementær forskning. Søknadsfrist 1. juni 2012.

Kreftforeningens årlige hovedutlysning av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan her
søkes om støtte til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen følgende forskningstema: grunnforskning,
translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning og
alternativ/komplementær forskning.

Søknadsfristen er fredag 1. juni 2012 kl. 12:00.
Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via vår søknadsportal.

For utfyllende informasjon, se kreftforeningens nettsider .


Sist oppdatert av Karoline Høibo (02.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.