80 millioner kroner til helse- og omsorgstjenesteforskning


Programmet HELSEOMSORG lyser nå ut nye midler. Søknadsfristen er 30. mai

Merk spesielt at programstyret for HELSEOMSIRG ønsker flere prosjekter som gir kunnskap om utvikling og integrering av tjenestetilbudet til personer med sammensatte psykiske og fysiske lidelser og behov, personer med behov for rehabilitering, og hjemmetjenestemottakere som har langvarig nedsatt funksjonsevne. Programstyret ønsker forskningsprosjekter som ser på effekter av ulike samhandlingstiltak rettet mot behovene til disse brukerne, inkludert forskning knyttet til effekter av ulike samhandlingsmetoder samt organisatoriske og økonomiske barrierer for samhandling av god kvalitet.

Videre ønsker Forskningsrådet flere prosjekter som kan gi økt kunnskap om hvilke virkemidler som best kan sikre rett behandling til rett tid, på rett sted, og som legger til rette for at pasienten opplever en helhetlig helse- og omsorgstjeneste av god kvalitet. Som en del av dette ønsker programstyret prosjekter som gir økt kunnskap om brukernes medvirkning i og egenerfaringer med tjenestene

 

Se full utlysningstekst her

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en søknad, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (18.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.