Disputas om råvarepriser


Fredag 23. mars forsvarer Marius Sikveland (32) doktorgraden sin i risikostyring og samfunnssikkerhet. Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.15 i rom E-164 i Kjølv Egelands hus, UiS.

Marius Sikvelands avhandling har fått tittelen "Økonometriske analyser av råvarepriser".

Olje og naturgass er Norges viktigste eksportråvarer, etterfulgt av metaller og sjømat. I avhandlingen har Sikveland tatt utgangspunkt i at kunnskap om markedene for disse produktene blir viktig for bedrifter, myndigheter, og politikere.

Økt kunnskap om prissammenhenger
Arbeidet hans har tatt sikte på å øke kunnskapen innenfor områdene prisrisiko og prissammenhenger.

Avhandlingen består av fire artikler. Det første arbeidet omhandler risiko i norske eksportpriser for laks. Et funn gjort her er at høyere prisnivå også innebærer større prissvingninger.

Relasjoner mellom olje- og gasspris
Den andre artikkelen omhandler prisrisiko i det europeiske markedet for naturgass. Høyere kapasitetsutnyttelse i transportsystemet for naturgass innebærer mindre informasjonsflyt mellom olje- og gassprisen.

De siste to artiklene omhandler langsiktige prisrelasjoner mellom naturgass og olje. Her konkluderes det blant annet med at relasjonen mellom olje- og gasspriser har blitt svakere i den senere tid. Dette er en indikasjon på at de langsiktige gasskontraktene kan komme under press.

Forskningen kan bidra til bedre beslutningstaking avhengig av priser på Norges viktigste råvarer.

Master fra BI
Marius Sikveland er fra Stavanger og har en mastergrad i finansiell økonomi fra BI Sandvika i 2005. Han er ansatt som postdoktor ved Handelshøgskolen ved UiS. Doktorgradsarbeidet ble finansiert av UiS.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (15.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Marius Sikveland.
Doktorgradsarbeidet til Marius Sikveland kan bidra til økt forståelse om prissammenheng mellom norske råvarer.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no