Utlysning av stipend 2012


P. M. Røwdes stiftelse deler i 2012 ett eller flere forskningsstipend på opp til kr. 100.000,-. Søknadsfrist er 1. april 2012

Stipendiene gis til seniorforsker, dvs. forsker II og høyere kvalifikasjoner. Det kan også gis hovedfagsstipendier.

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på opp til 5 sider, samt budsjett, tidsplan, redegjørelse for andre finansieringskilder, og forskerens CV.

Mer informasjon om stiftelsen og stipendet finner du på ISFs hjemmesider

Tildeling av stipend vil bli offentliggjort innen begynnelsen av juni 2012.

Søknad sendes på e-post til:
isf@samfunnsforskning.no


Sist oppdatert av Karoline Høibo (06.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.