Nytt forskningsprogram innen helse og velferd


Regjeringen foreslår å opprette et nytt stort forskningsprogram i Forskningsrådet for å styrke forskningen for helse- og velferdstjenestene.

Forslaget kommer i Stortingsmeldingen Utdanning for velferd som nylig ble lagt fram (s. 94).

Programmet skal samtidig bidra til å øke forskningsforankringen i fagmiljøene som gir helse- og sosialfaglig utdanning

Programmet vil mest sannsynlig komme på plass fra 2013, og vil få navnet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Programmet faller inn under den store strategiske satsingen ”flere og aktive og sunne år”. det bygger delvis på forløpere innen helse- og omsorgtjenesteforskning, praksisrettet profesjonsforskning, brukerrettet innovasjon og tjenesteinnovasjon. Helsefaglig, samfunnsvitenskaplig og teknologisk forskning vil blir vektlagt. Programmet skal møte kunnskapsbehovene innenfor kommunehelsetjenestene, omsorgstjenestene og velferdstjenestene. Grunnleggende/metodeutviklende forskning, anvendt/handlingsrettet forskning og innovasjon vil stå sentralt, og systemiske tiltak for å styrke omstillingsevnene i tjenestene blant annet gjennom praksisrettet profesjonsforskning vil bli vektlagt. Kvantitativ forskning vil bli etterspurt. Andre sentrale stikkord er utvikling av velferdsteknologi, evalueringen av helsefaglig forskning, internasjonalisering, innovasjon i offentlig sektor
 

Budsjettrammen vil være på ca. 120 mill per år i 10 år.

Les mer her

Ta gjerne kontakt med Forskningssekretariatet, ved Karoline Høibo ved spørsmål.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (06.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.